Rosén Olsson Måleri AB

Din målarfirma söder om Stockholm

Kvalité och miljö

Rosén Olsson Måleri har ett ledningssystem som försäkrar ett löpande arbete inom kvalitet, miljö samt arbetsmiljö. Vårt mål är att hålla hög standard inom dessa områden samt att kontinuerligt arbeta med ständig förbättring.

Vi arbetar inom ramarna för de internationella standarderna för kvalitet (ISO 9001: 2015) och miljö (ISO 14001:2015). Därmed är vi ett kvalitets- och miljöcertifierat måleriföretag.

För mer information om vårt arbete finns vår policy samt våra certifikat att ladda ner som pdf.

Policy

Kvalitet- miljö- arbetsmiljö (pdf)

Certifikat

ISO 9001 och ISO 14001 (pdf)